Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1 Η VANILLA SCENT τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και των εγγεγραμμένων χρηστών του vanillascent.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο της VANILLA SCENT  είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που έχουν δηλωθεί από τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας του ή την εγγραφή του και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της VANILLA SCENT (αποστολή προϊόντων, τιμολόγηση, αναγνώρισή του ως χρήστη κλπ.).

2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι αποκλειστικά η διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων, αποστολή ενημερωτικού υλικού κλπ), δηλαδή η εξυπηρέτηση του σκοπού εγγραφής σας και παράλληλα η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας από τον εξυπηρετητή και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε server εντός Ε.Ε. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

3 Η VANILLA SCENT δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του vanillascent.gr σε κανένα τρίτο φορέα. H VANILLA SCENT μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν ή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιπλέον, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την VANILLA SCENT έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου παρέχουν σε αυτόν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την VANILLA SCENT ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

4 Ενημερωτικά Δελτία Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ούτε θα διαβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες. Ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της VANILLA SCENT, θα λαμβάνετε μόνο εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη σχετική θέση. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που θα λαμβάνετε, θα υπάρχει επιλογή διαγραφής σας από τη λίστα αποδεκτών του.

5 Κάθε πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση [email protected]. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

6 Χρήση Cookies Η VANILLA SCENT χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την VANILLA SCENT, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.